Copy widget
Widget
Widget
Thumb_widget
Copy code
Code copied

BUILT ON TRUST - Save My Soul 7"EP

5.00 zł

Buy now

Chłopaki zajarali sie tym, co grał HAVE HEART w 2006 roku i postanowili zrobić swoją wersję tego.

http://builtontrust.bandcamp.com/album/save-my-soul